Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Kjøper- og selgerrollenChevronRight
  4. Er det forskjell på salg og markedsføring?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Er det forskjell på salg og markedsføring?

Vet du forskjellen på salg og markedsføring? Begrepene brukes gjerne om hverandre, og de er til sjuende og sist to sider av samme sak. Begge deler handler om de aktiviteter som skal til for å få kunden til å kjøpe et produkt som dekker hans eller hennes behov. Men noen forskjeller er det likevel.

Glad ung mann som løfter hendene i været mot en blå himmel

Salg og markedsføring

Svært forenklet kan vi si at salg innebærer at kunden kjøper et produkt mot betaling.

Markedsføring kan defineres som «alle de fasene i et arbeid som går ut på å tilfredsstille kundens behov slik at vi tjener penger på det». Dette er en fri oversettelse av Philip Kotlers klassiske definisjon. Kotler regnes som dagens største autoritet innenfor markedsføring.

Mer detaljert kan vi si at forskjellen på salg og markedsføring er følgende (kilde: Industrichannel.com):

1) Markedsføring er et videre begrep enn salg. Markedsføring handler om følgende valg: målgruppe, produktkvalitet, produktutvikling og innovasjon, pris, hvor produktet skal selges (distribusjon), design og emballasje, reklame, salgsstrategi og så videre. Salg er med andre ord en del av markedsføringen.

2) Markedsføring handler om å skape etterspørsel etter et produkt, eller produsere et produkt som dekker etterspørselen i markedet. Salg handler om å dekke disse behovene.

3) Markedsføring skal bidra til å gi produktet et merkevareimage i markedet, mens salg handler om å selge selve produktet.

4) Markedsføring er en indirekte aktivitet som henvender seg til større deler av målgruppen, mens salg er en direkte aktivitet rettet mot enkeltindivider. Det betyr at salg handler om å være i direkte kontakt med markedet og kundene i salgsøyeblikket.

5) Markedsføring innebærer å skape potensielle kunder, mens salg handler om å omgjøre de potensielle kundene til konkrete ordrer eller kjøp.

Selv om det er forskjell på markedsføring og salg, er aktivitetene knyttet sammen med det målet å skape økte inntekter for en virksomhet.

Læringsressurser

Kjøper- og selgerrollen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?