Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Ytre og indre salgsmiljøChevronRight
  4. Salgspunkter som virkemiddelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Salgspunkter som virkemiddel

Når vi benytter oss av ulike virkemidler for å fremme salget av spesielle varer, kaller vi dette selgende varepresentasjon. Her ser vi på salgspunkter.

Butikkhyller med  forskjellig utvalg av matvarer. Foto.

Viktige salgspunkter

Kasseområdet er viktig av to årsaker. For det første havner alle kunder før eller seinere i dette området (de skal jo betale), og for det andre står de her en stund og venter på tur. Kundene har god tid til å se seg rundt, og dette er derfor en fin plass for impulsvarer.

Tenk over

Hvilke varer står i kasseområdet i butikken der du handler?

Hyllegavlene: På sin handlerunde rundt i butikken møter kundene hele tida først kortsidene på reolene (gavlene). Denne plassen kan derfor reserveres tilbudsprodukter eller nye produkter som trenger ekstra oppmerksomhet.

Salgstorget er et samlingspunkt i butikken. Her plasserer vi varer som tilhører samme gruppe eller familie, og de blir her masseeksponert og presentert på en mer kreativ måte.

Sjokkselgere er bokser av plast eller papp som plasseres på golvet med varer i. De pleier å ha ulike trykk med produktets budskap, pris og lignende.

Ulike typer salgspunkter

Vi har også noen ikke fullt så viktige salgspunkter, for eksempel salgskurver (kurver på stativ), styrtkonteinere (et slags stativ med kurver, hyller og knagger hvor det kan festes salgsplakater) og gondoler (spesialutviklede hyller). I en del butikker settes også hele paller ut. Pallesalg er et kjent begrep!

Betalingsapp. Foto.

Da er det bare å sette i gang med å utforme det ytre og indre salgsmiljøet! Tidene forandrer seg – i dag har kundene det travelt, og driver du i dagligvarebransjen, er det lurt å huske at kundene ikke alltid vet hva de skal ha. Kom derfor med tips til middag (og tilhørende handleliste) og utform butikken slik at kundene blir påminnet om alt det de ikke har skrevet på handlelista. Med en mobilapp kan du nå skanne varene selv, betale på mobilen og gå forbi hele kassakøen.

Læringsressurser

Ytre og indre salgsmiljø