Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Ytre og indre salgsmiljøChevronRight
  4. Evaluering av ytre og indre salgsmiljøChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Evaluering av ytre og indre salgsmiljø

I denne oppgaven skal dere vurdere det ytre og indre salgsmiljøet til en butikk i nærmiljøet.

Mennesker i rulletrapper

Gå sammen i grupper. Lag en tabell med fem kolonner. I første kolonnen plasserer dere de ulike elementene i det indre og ytre salgsmiljøet. I kolonne 2, 3 og 4 skriver dere «godt», «greit» og «dårlig». I kolonne 5 setter dere av plass til å kommentere tiltak og så videre. Dere kan fortsette på tabellen nedenfor.

Alle i gruppen tar med seg hvert sitt vurderingsskjema og går på besøk i den samme butikken. Alle fyller ut hvert sitt skjema. Når dere kommer tilbake på skolen, sammenligner dere svarene. Er dere enige? Hvis dere har svart forskjellig, må dere finne ut hvorfor dere har ulike svar.

Her ser dere et påbegynt eksempel på et evalueringsskjema.

Salgsmiljø Bra Greit nok Dårlig Tiltak
Beliggenhet
Fasade
Inngangsparti
Annet?

Læringsressurser

Ytre og indre salgsmiljø