Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Ytre og indre salgsmiljøChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ytre og indre salgsmiljø

Butikken utformes med tanke på å øke salget og fortjenesten. Det innebærer at man tar beslutninger når det gjelder butikkens indre og ytre miljø, vareutvalg og vareplassering.

Sandvika kjøpesenter

I butikken

Butikken er et eget markedsføringsmedium. Butikkens fasade (ytre miljø) skal trekke kundene inn i butikken, mens butikkens interiør (indre miljø) skal få de kundene som er i butikken, til å kjøpe mer. Det er viktig at butikkens indre og ytre miljø tilpasses målgruppen (kundene), slik at de trives i miljøet.

Bedriften kan fremme profileringen og salget gjennom å gjøre tiltak i sitt ytre og indre salgsmiljø.

Det ytre salgsmiljøet består av selve lokalets beliggenhet, fasaden, inngangspartiet og utstillingsvinduene.

Det indre salgsmiljøet består av innredning, belysning, renhold og orden, vareplassering og personale.

Det fysiske ytre og indre salgsmiljøet er det miljøet som kunden møter. Dette miljøet er en del av p-en plass, og det er også en del av p-en påvirkning fordi det bidrar til å fremme salget (Sales Promotion).

Tiltak i ytre og indre salgsmiljø

Det vi må finne ut, er hvilke tiltak skal vi gjøre i det fysiske indre og ytre salgsmiljøet for i størst mulig grad å fremme profilering og øke salget. Hvordan bør vi altså utforme de ulike elementene i miljøet?

Læringsressurser

Ytre og indre salgsmiljø