1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. SamarbeidsformerChevronRight
  4. Oppsummering av samarbeidsformerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Oppsummering av samarbeidsformer

Her får du en kort og skjematisk oversikt over ulike samarbeidsformer i service- og varehandelsnæringen.

Tautrekking.Foto.
Samarbeids-former Beskrivelse Fordel Ulempe
Frivillige kjeder – samarbeidsgrupper av detaljister og grossister der målet er å effektivisere distribusjonen – enkelt å få til, felles profilering mulig, kompetanseoverføring, samarbeid om ulike oppgaver – uenighet kan oppstå fordi det er ulike eiere
Filialer – gruppe av detaljhandelsbedrifter som har samme eier og er underlagt en sentral ledelse – felles eier gir felles målsetning – krever oppkjøp
Franchising – lisenssystem der eieren av et produkt/system distribuerer dette gjennom selvstendige forhandlere – får tilgang til et «ferdig» system for distribusjon – koster en del, lite frihet når det gjelder løsninger
Merkeallianser – samarbeid mellom to merker om promosjon eller produkt/produkt-innhold – kan gi forbedringer både for produkt, image og kunnskap (avhengig av type allianse) – Hvis partner gjør noe som er uheldig for imagen, smitter også det over. Liten innflytelse på partners valg

Læringsressurser

Samarbeidsformer