Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. SamarbeidsformerChevronRight
  4. Oppsummering av samarbeidsformerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Oppsummering av samarbeidsformer

Her får du en kort og skjematisk oversikt over ulike samarbeidsformer i service- og varehandelsnæringen.

Tautrekking.Foto.
Samarbeids-former Beskrivelse Fordel Ulempe
Frivillige kjeder – samarbeidsgrupper av detaljister og grossister der målet er å effektivisere distribusjonen – enkelt å få til, felles profilering mulig, kompetanseoverføring, samarbeid om ulike oppgaver – uenighet kan oppstå fordi det er ulike eiere
Filialer – gruppe av detaljhandelsbedrifter som har samme eier og er underlagt en sentral ledelse – felles eier gir felles målsetning – krever oppkjøp
Franchising – lisenssystem der eieren av et produkt/system distribuerer dette gjennom selvstendige forhandlere – får tilgang til et «ferdig» system for distribusjon – koster en del, lite frihet når det gjelder løsninger
Merkeallianser – samarbeid mellom to merker om promosjon eller produkt/produkt-innhold – kan gi forbedringer både for produkt, image og kunnskap (avhengig av type allianse) – Hvis partner gjør noe som er uheldig for imagen, smitter også det over. Liten innflytelse på partners valg

Læringsressurser

Samarbeidsformer