Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. SamarbeidsformerChevronRight
  4. MerkeallianserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Merkeallianser

Du har kanskje lagt merke til at produkter fra forskjellige produsenter markedsføres sammen, for eksempel pizza og mineralvann. Dette kaller vi merkeallianser. Det finnes flere typer merkeallianser.

Frossenpizza i en fryser.Foto.

Fire hovedtyper av merkeallianser

Det er flere typer samarbeid som kalles merkeallianse. De fire hovedtypene er promosjonsallianser, ingrediensallianser, allianser om nye produkter og kombinasjoner av de to siste.

Promosjonsallianse

Ved en promosjonsallianse er det ingen fysisk endring av produktene, det er bare felles promosjon. To eller flere merker promoteres sammen. Hvert enkelt merke beholder sin egenart, men gjennom den felles promoteringen kan de oppnå en forbedring med hensyn til merkekunnskap og image.

Det å ha felles markedsføring med et annet merke kan altså gjøre at kjennskap og image smitter over fra det ene merket til det andre. Libero og Kiwi er ett eksempel på en norsk promosjonsallianse. Likedan har vi allianser som Disney-figurer i Happy Meal på McDonald's eller Hennig Olsen - is og ulike merkevarer.

Oreokjeksis. Foto.

Hensikten kan være å posisjonere seg bedre og raskere enn ved å markedsføre produktene sine alene. Hvis for eksempel en nystartet produsent av flaskevann ønsker å framstå som et alternativ for folk som trener, kan han bedre imagen sitt raskt ved å knytte seg til en landsdekkende treningskjede.

En annen positiv side ved en merkeallianse er at partene deler på kommunikasjonskostnadene.

Horisontale og vertikale merkeallianser

Merkeallianser kan være både horisontale og vertikale:

  • Horisontale merkeallianser er allianser mellom merker på samme trinn i distribusjonen, for eksempel mellom Pepsi/Grandiosa og Statoil/VG.
  • Vertikale merkeallianser vil si mellom merker på ulike trinn i verdikjeden, for eksempel Kiwi og Libero.

Ingrediensallianse

En ingrediensallianse er en allianse mellom to merker der ett av merkene går inn som en ingrediens i det andre merkets produkt. En produsent av riskrem kan for eksempel inngå en allianse med Tine. Kundene vil kunne vurdere kvaliteten på riskremen som mye høyere i og med at den inneholder Tine Kremfløte.

Å øke kundenes kvalitetsoppfatning av produktet ved å tilføre ingredienser med høy kvalitet er ofte motivasjonen for denne typen allianser. Eksempler på dette er «Smash i bolla», som er Smash sjokolade fra Nidar i boller fra Statoil, og Litago-boller. Likedan har vi Stratoskjeks, som er et samarbeid mellom Gilde og Nidar Bergene.

Nye produktallianser

Nye produktallianser dannes når to merker går sammen om å lansere et nytt produkt. Det nye produktet får da et navn som inkluderer begge merkene. Nike og Apple har hatt et samarbeidsprosjekt med formål om å «forene sports- og musikkverdenen slik det aldri har blitt gjort før», ved å lansere en linje med Nike+ iPod-produkter. Denne alliansen er mer enn bare en promosjonsallianse, for produktene forenes og gir dermed nye bruksmuligheter. Alliansen Nike + iPod Sport Kit som lar Nike-sko og iPod-maskinen kommunisere, er noe som ifølge produsentene vil gi deg den ultimate treningsopplevelsen.

Læringsressurser

Samarbeidsformer