Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. SamarbeidsformerChevronRight
  4. FranchisingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Franchising

Franchising er et lisenssystem der eieren av et produkt eller et konsept gir selvstendige forhandlere rett til å distribuere produktet mot en avgift.

Logo Rema 1000. Foto.

Hva er franchising?

Ved franchising er det slik at det er noen som har utviklet og eier et merkekonsept. Eksempler på slike merkekonsepter er REMA 1000, Body Shop og McDonald's. Slike konsepter innebærer bestemte måter å drive på.

Som du sikkert har lagt merke til, drives alle REMA 1000-butikker tilnærmet helt likt. Butikken ser likedan ut, enten den er på Steinkjer eller i Trondheim. Den har de samme varene, varene er plassert tilnærmet likt og de har samme merking. Varene kjøpes inn gjennom kjedens grossist, og de markedsføres på samme måte gjennom felles annonsering.

Franchiseavgift

De som driver REMA 1000-butikkene på de ulike stedene, betaler en såkalt franchiseavgift til den som eier REMA 1000-merket (konseptet).

For franchiseavgiften får de altså lov til å drive en REMA 1000-butikk, og de får en del tjenester. Eksempler på tjenester som butikkene kan motta, er felles markedsføring og gunstige innkjøpsavtaler.

En franchiseavgift kan for eksempel være en viss prosentandel av butikkens omsetning.

Ved franchising er altså hver enkelt butikk eid av den som driver selve butikken. Det er ikke kjeden McDonald's som eier de enkelte butikkene, men den lokale driveren.

Franchiseavtale – rettigheter og plikter

Franchiseavtalen mellom partene beskriver de rettighetene og pliktene den som skal drive butikken, har, og den sier noe om størrelsen på en franchiseavgift. Rettighetene handler om tillatelse til å benytte merket og de tjenestene som inngår, mens pliktene går ut på å betale avgiften samt drive på den måten som er bestemt. Selvstendige bedrifter får altså rettigheter til å selge produktet mot en franchiseavgift. Franchiseavgift er da betaling for retten til å benytte merket og for tjenester som felles markedsføring av merket, avtaler om innkjøp av varer og bistand til drift av den butikken.

Et franchisesamarbeid kan være både horisontalt og vertikalt, avhengig av hvem som eier franchiserettighetene.

Tenk etter
Hvorfor tror du mange blir franchisetakere?

Læringsressurser

Samarbeidsformer