Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. SamarbeidsformerChevronRight
  4. Hvorfor integrerer bedriftene?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvorfor integrerer bedriftene?

I distribusjon benytter vi begrepet integrasjon. Vi skal se nærmere på horisontal integrasjon og vertikal integrasjon.

Dukker som holderhverandre i hendene utklipt i papir.Foto.

Horisontal integrasjon – stordriftsfordeler

Gjennom et kjedesamarbeid kan man overføre en del av de oppgavene som tidligere ble utført av den enkelte bedriften, til et hovedkontor. Et kjedesamarbeid gir derfor deltakerne muligheter til å spare penger gjennom å utføre en del oppgaver i fellesskap.

Når man samler oppgaver og utfører dem på ett sted, blir det ofte rimeligere enn å gjøre oppgavene hver for seg i den enkelte butikk. Dette kalles . Man kan for eksempel redusere kostnader ved å gjøre ting likt, ha felles IKT-systemer, felles opplæring av ansatte og felles markedsføring og prissetting.

Hensikten med horisontal integrasjon er altså å oppnå stordriftsfordeler på et område. For eksempel ønsker bedriftene å:

  • oppnå bedre innkjøpspriser (få større rabatter fordi innkjøpet blir mye større når mange bedrifter kjøper inn sammen)
  • få større produksjon (som skal gi lavere produksjonskostnad per enhet)
  • ha felles markedsføring (ved å bruke samme navn kan man for eksempel ha en annonse på tv og nå kunder over hele landet)

Vertikal integrasjon – kontroll med flere distribusjonsledd

Hensikten med en vertikal integrasjon er å oppnå fordeler gjennom å kontrollere flere av leddene i distribusjonskanalen. Når bedriften kontrollerer flere distribusjonsledd, får den større makt. Hvis både produsent, grossist og detaljist har samme eier, ser vi lett for oss at de bestemmer alt og gjør tilpasninger som totalt sett er best for eieren (helheten).

En annen viktig fordel ved integrasjon er overføring av kompetanse. Alle bedrifter har noe å lære av andre bedrifter.

Inne i en bokhandel. foto.
Eksempel på vertikal integrasjon: Forlag som kontrollerer flere ledd – produsent, grossist og detaljist. De store forlagene har sine egne bokhandelkjeder. Hva med din nærmeste bokhandel?

Er det bare fordeler med integrasjon?

Det vil også være en del ulemper med ulike former for samarbeid. Samarbeid som gir større enheter, vil sannsynligvis medføre økt og mer møtevirksomhet. Det vil ta lengre tid å få tatt beslutninger fordi beslutningsprosessen har fått flere aktører. Ulike alternativer må diskuteres mellom samarbeidspartnerne. Et samarbeid innebærer at bedriftene mister noe av sin selvstendighet. De minste partnerne kan få lite å si i et kjedesamarbeid.

I utgangspunktet er de bedriftene som deltar i et kjedesamarbeid, ulike. De har ulike kulturer og forskjellige mål. Dette kan føre til irritasjon og konflikter.

Læringsressurser

Samarbeidsformer