Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. SamarbeidsformerChevronRight
  4. Samarbeid og integrasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samarbeid og integrasjon

Tidligere fantes det mange butikker som ikke hadde noen form for samarbeid med andre. I dag samarbeider de fleste bedrifter med andre på en eller annen måte.

Dukker som holderhverandre i hendene utklipt i papir.Foto.

Litt historie

Før butikkhandelen hadde vi noe som ble kalt omførselshandel (varer medbrakt fra gård til gård), torghandel og markedshandel. I takt med at folk bosatte seg i byer, utviklet detaljhandelen seg til butikkhandel (handel fra fast utsalgssted). I byer og større tettsteder vokste det fram bransjeforretninger. Samtidig fikk vi en utvikling mot såkalte varehus (flere bransjers vareutvalg i samme butikk) og supermarked (store matvarebutikker). Flere uavhengige butikker er i stadig større utstrekning samlet i kjøpesentre.

Butikkjedene oppstod ved at selvstendige butikker i samme bransje avtalte et organisert samarbeid om innkjøp, markedsføring og/eller finansiering. Etter 1980-årene har kjedene blitt sterkere og mer forpliktende i sitt samarbeid. Dette ser vi spesielt mellom grossist- og detaljistleddet. Det er dette som kalles vertikal integrasjon.

Integrasjon

I distribusjon benytter vi begrepet integrasjon. Verbet å integrere kommer fra latin og betyr «å gjøre hel». Å integrere betyr i dag å føye deler til en helhet eller enhet. I distribusjonen kan integrasjonen være horisontal eller vertikal.

Horisontal integrasjon vil si at samme type distribusjonsledd samarbeider (eller slår seg sammen). Det kan for eksempel være at flere detaljister danner en større enhet. Eksempler på dette finner vi både innenfor sportsbutikker (G-sport), bokhandler (Norli) og apoteker (Apotek1).

Vertikal integrasjon vil si at distribusjonsledd på ulike nivå i distribusjonskanalen samarbeider (eller slår seg sammen). Det kan for eksempel være samarbeid mellom en grossist og en detaljist. For eksempel har de store forlagene egne utsalgssteder (Gyldendal har sin kjede ARK).

Læringsressurser

Samarbeidsformer