Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. SamarbeidsformerChevronRight
  4. Distribusjon og distribusjonskanaler ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Distribusjon og distribusjonskanaler

Distribusjon handler om den måten produktet kommer ut til kundene på (for eksempel via en butikk). Her skal vi se på ulike distribusjonskanaler.

Trailer som kjører på en tofeltsvei i solnedgang. Foto.

Distribusjonskanal

Samarbeidsformene er lettest å forstå når vi har klart for oss hvordan distribusjonskanalen ser ut. Distribusjonskanalen er den veien produktet tar fra produsent til forbruker. De ulike aktørene kalles distribusjonsledd.

Figuren viser fire ulike distribusjonskanaler – fire veier produktet kan ta fra det er produsert og til det er hos forbrukeren.
Figuren viser fire ulike distribusjonskanaler – fire veier produktet kan ta fra det er produsert og til det er hos forbrukeren.

De fire distribusjonskanalene

Den kanalen som mangler mellomledd, kalles direkte distribusjon. Da kjøper forbrukeren produktet rett fra produsenten. Det er tilfellet for mange tjenester. Det er ingen mellomledd mellom deg og frisøren når du kjøper deg en hårklipp. Et annet eksempel på kjøp direkte fra produsent er når vi handler i en gårdsbutikk. Bonden har da både produsert og videreforedlet produktene som tilbys.

De tre andre kanalene har mellomledd. Distribusjonsleddet grossist er den som tar imot ulike produkter, lagrer dem en tid og sender dem videre. Innenfor varehandelen finnes det flere grossistlager. Varer fra ulike produsenter sendes til et grossistlager.

Fra grossistlageret sendes det ut varer til detaljistene (utsalgsstedene, butikkene). Det finnes grossistlager for mange ulike typer varer, for eksempel elektromateriell og rørleggerutstyr og dagligvarer fra for eksempel ASKO. Importører av ulike produkter er også grossister, for eksempel bilimportører.

Læringsressurser

Samarbeidsformer