Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Etiske retningslinjerChevronRight
  4. Etikk og serviceChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Etikk og service

I servicebransjen er jobben vår å yte service. I alle serviceyrker kan det oppstå situasjoner der vi må gjøre valg – valg som ikke alltid er like enkle. Hvordan skal vite hva som er riktig å gjøre?

Mann med lang nese som snakker i mobiltelefon. Foto.

Etisk forsvarlig service

I servicebransjen er det å yte service det samme som å gjøre jobben. Enten du er vekter og har ansvar for vakthold, er bussjåfør og frakter passasjerer eller du er butikkmedarbeider og hjelper kundene med å få kjøpt seg klær, er jobben din å yte service.

Når du yter service, må du sørge for at du behandler kundene dine på en måte som er etisk forsvarlig. Med etisk forsvarlig mener vi at handlinger er lovlige, og at de ikke er i strid med samfunnets verdier og det vi mener er rett og riktig.

Hva er service?

På Vg1 slås det fast at service er et produkt:

«Med service mener vi den totalopplevelsen en kunde har i samhandel med en serviceproduserende virksomhet. Fagområdene våre er typiske servicefag. Når du blir ansatt som lærling, er jobben din å produsere service. Det vil si at du skaper gode opplevelser for kunder og brukere.»

I salgsfaget yter du service til kunder på handletur. I kontor- og administrasjonsfaget yter du service når du hjelper kunder med å fylle ut skjemaer på et offentlig kontor. Er du vekter, yter du service når du hjelper kunder på et kjøpesenter. Som bussjåfør yter du service når du frakter personer fra ett sted til et annet.

Du kan selvfølgelig tenke at «jobben min er ikke service – jobben min er å frakte passasjerene fra A til B». Det er sikkert sant, men måten du gjør det på, har noe med service å gjøre. Kjører du slik at passasjerene blir redde eller kvalme, vil de sannsynligvis mene at servicen er dårlig fordi sjåføren ikke tenker på passasjerenes ve og vel. Eller kanskje du kjører så pent og forsiktig at du ikke holder ruta og passasjerene kommer altfor seint fram til å nå flyet sitt? Disse passasjerene er sikkert ikke mer fornøyd med servicen enn de som ble kjørt i ekspressfart!

Tenk over

Du er butikkmedarbeider, og to kunder kommer samtidig inn i butikken. Begge ser mot deg, og du forstår at de vil handle. Den ene kunden ser ut til å ha mye penger, den andre ser heller shabby ut. Hvem velger du å henvende deg til? Hvilke vurderinger gjør du i en slik situasjon?

Læringsressurser

Etiske retningslinjer