Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Trender i produktutviklingenChevronRight
  4. Hvordan tilpasse produkt- og tjenesteleveranse etter trendene?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvordan tilpasse produkt- og tjenesteleveranse etter trendene?

Vi har nå sett på en rekke ulike trender som bedrifter må ta hensyn til når de skal videreutvikle seg. Spørsmålet er da: Hvordan bør bedriften tilpasse produktene og tjenestene sine etter disse trendene?

Kvinne heller vaskepulver i vaskemaskin. Foto.

Vaskepulver som eksempel

Her skal vi ta for oss en vaskepulverprodusent som eksempel og se nærmere på hvordan den kan tilpasse seg trendene i dagens samfunn.

Trender Hvordan kan produsenten tilpasse seg? Eksempelet med vaskepulverprodusenten
Demografiske endringer

ved å følge med på utviklingen – Statisk sentralbyrå har statistikk

Det har vært en utvikling mot at vi får flere og mindre husholdninger – mange enslige med og uten barn. Har dette noe å si for produktutviklingen av vaskepulver? Bør vi satse på mindre pakninger?
Internasjonalisering ved å følge med på utviklingen i hele verden Verden er markedet. Hvilke deler av verden kan vi vurdere å selge til?
Raske endringer ved å vurdere om produktene krever rask produktutvikling Vaskepulver er ikke en type produkt hvor utviklingen skjer kontinuerlig.
Service ved å vurdere hvilken service bedriften kan tilby Vi kan lage en hjemmeside med gode råd om vask – det kan oppfattes som god service.
Design ved å designe emballasjen slik at den blir finere og mer praktisk Vi kan tilby refillforpakninger og spesielle dyrere pakninger som ser bra ut og fungerer godt.
Kravstore forbrukere ved å tilby et produkt som fungerer bedre enn før Vi kan tilby mer brukervennlig emballasje, enklere dosering og et forbedret produkt som vasker både rent og skånsomt
Miljø

ved å vurdere om produktet kan få en miljøprofil

Vaskepulver inneholder kjemikalier som bør være testet slik at de ikke fremkaller allergi eller lignende. Likedan bør pulveret være nedbrytbart og ikke forurense naturen. Refillforpakninger kan være en mulighet også her.
Helse og sunnhet ved å se på om produktet kan knyttes opp mot helse og sunnhet Når man trener og er aktiv, må man vaske tøyet etterpå. Vi kan kommunisere at vaskepulveret fjerner svette og vond lukt.
Brukermedvirkning i tjenesteproduksjon ved å vurdere brukermedvirkning dersom bedriften produserer tjenester Vi tilbyr ikke tjenester, så dette er ikke aktuelt for oss.
Brukermedvirkning i produktutvikling ved å vurdere å engasjere brukere i arbeidet med å forbedre produktet Vi kan opprette en Facebook-side og lage aktiviteter som kan engasjere brukerne. Kanskje kan vi stimulere til tips ved å premiere gode forslag.

Oppgave

Lag din egen tabell som viser hvordan produktene flyreiser og mobiltelefoner kan tilpasses trendene.

Læringsressurser

Trender i produktutviklingen