Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Trender i produktutviklingenChevronRight
  4. Trend: Demografiske endringerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Trend: Demografiske endringer

Samfunnet er i stadig utvikling. For eksempel blir det flere og flere som lever alene, og det blir stadig flere eldre. Forbruket endrer seg på grunn av slike forandringer, som vi kaller demografiske endringer. Dette er noe bedriftene som skal konkurrere på markedet, også må ta hensyn til.

Smilende mennesker i en ring mot kamera. Foto.

Demografiske data

Demografiske data brukes ofte for å forklare forbrukernes kjøpsatferd. Vanlige demografiske data er bosted, hustype, kjønn, alder, inntekt, stilling, utdanning, sivilstand og antall personer i husstanden. Selv om slike variabler ikke alltid kan forklare hele kjøpsatferden, har de til en viss grad betydning.

Er du kvinne, er det for eksempel større sannsynlighet for at du bruker sminke. Har du god inntekt, er det større sannsynlighet for at du kjøper en dyr bil, og så videre.

I dagens samfunn er det en trend at det blir flere små husholdninger, og det blir flere enslige – både med og uten barn. Bedriftene må da vurdere hvordan de kan utvikle produkter som passer til disse stadig voksende målgruppene.

At bedriften Fjordland tilbyr ferdig middag i singelporsjoner, og at mange reisebyråer nå tilbyr singleturer, er eksempler på produkter som nettopp er basert på at det finnes mange enslige.

Det er også flere med høyere utdanning nå enn tidligere. Inntektsnivået er høyere, og folk blir eldre før de får barn. Alle slike endringer må bedriftene følge med på, og produktene må tilpasses.

Befolkning og areal i tettsteder

Læringsressurser

Trender i produktutviklingen