Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Trender i produktutviklingenChevronRight
  4. Trend: BrukermedvirkningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Trend: Brukermedvirkning

Forventer du at frisøren involverer deg når du skal klippe håret? Forventer du å bli involvert når legen din stiller en diagnose? Antagelig vil du svare ja på disse spørsmålene. At aktive og krevende kunder bidrar til å utvikle produktene, er en stadig sterkere trend i markedet.

Emoji av smily, snakkeboble og tommel opp. Illustrasjon.

Brukerne medvirker aktivt i tjenesteproduksjonen

For å sikre at tjenesten blir best mulig tilpasset kundens behov og ønsker, samhandler kunden og tjenesteyteren. For en del tjenester er rett til brukermedvirkning også lovfestet, for eksempel for barnehager, skoler og i eldreomsorgen.

Mange reiseoperatører tilbyr «pakker» som kan tilpasses de ønskene kundene måtte ha med hensyn til både opplevelser, bespisning, overnatting og standard for øvrig.

Et eksempel på at kundene medvirker i tjenesteproduksjonen, ser vi hos Coop. De utvikler en ny prosess for betaling av dagligvarer. Kunden kan nå gjøre det selv ved hjelp av mobilen. Dette er et eksempel både på aktiv brukermedvirkning, teknologisk utvikling, produktutvikling og automatisering!

Markedsdrevet produktutvikling

Med Internett og framveksten av de nye sosiale mediene, har det blitt enklere å få kundene involvert i produktutvikling. Vi kan si at det er en trend at produktutvikling er markedsdrevet i større grad enn før ved at brukerne nå involveres i prosessen.

De nye sosiale mediene gir forbrukerne en unik mulighet til å si sin mening om produktene og til samhandling med leverandøren.

Det er svært mange bedrifter som har etablert en egen Facebook-side, og mange bruker denne aktivt for å engasjere kundene og få innspill som kan føre til produktutvikling. Der kan kundene fortelle hva de liker eller ikke liker ved produktene, og de kan foreslå forbedringer, komme med tips om nye behov og så videre.

Læringsressurser

Trender i produktutviklingen