Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. KonflikthåndteringChevronRight
  4. Gruppeoppgaver i konflikthåndteringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Gruppeoppgaver i konflikthåndtering

Konflikter kan være en stor trussel mot en medarbeiders sikkerhet. Dersom du har kunnskap om hvordan du skal forholde deg til konflikter og er mentalt forberedt, har du bedre forutsetninger for å løse dem. Her finner du fire diskusjonsoppgaver med utgangspunkt i aktuelle konfliktsituasjonener.

Konflikt mellom to kvinner på en arbeidsplass

Diskuter oppgavene i grupper.
Alle tar egne notater.
Når alle oppgavene er gjort, lag nye grupper og presenter svarene for hverandre.

Oppgave 1


Diskuter konflikter dere har opplevd. Del opplevelsene med de andre i gruppen.
Hvordan ble disse konfliktene løst?
Nevn de positive og de negative erfaringene.

Oppgave 2

  1. Diskuter hvilken betydning kroppsspråket har for hvordan vi oppfattes av andre.
  2. Diskuter hvilke sykdommer langvarig stress kan føre til.

Oppgave 3


Du arbeider som vekter på et kjøpesenter da du ser en beruset, ukjent mann drikke av en colaflaske med klart innhold.

  1. Du vil få han ut av kjøpesenteret, men helst uten at det oppstår konflikt. Forklar hva du vil gjøre.
  2. Rett før utgangsdøra stopper mannen og sier: «Jeg skal ikke ut!» Hva gjør du?

Læringsressurser

Konflikthåndtering