Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. KonflikthåndteringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Konflikthåndtering

Servicemedarbeidere skal kunne vurdere konfliktrisiko i ulike situasjoner og foreslå tiltak for å forebygge og håndtere konfliktrisiko.

Konflikt

I dette emnet skal du lære å vurdere hva som kan skape en konflikt, hvordan vi kan unngå konflikter, og hvordan du kan sette inn tiltak for å håndtere konfliktrisikoen. Det vi skal se på, er typer konflikter du som medarbeider innenfor salg, service og sikkerhet kan oppleve i arbeidslivet.

Hva bør du vite om konflikter?

Som servicemedarbeider er det viktig at du

  • har kunnskap om ulike typer konflikter
  • kjenner til hvordan konflikter kan utvikle seg og forsterkes
  • har ferdigheter i å håndtere konflikter
  • har ferdigheter i kommunikasjon, slik at du ikke bidrar til å forsterke konflikten

Konflikt vil si sammenstøt mellom interesser, verdier og handlinger. På arbeidsplassen kan det oppstå konflikter mellom

  • arbeidsgiver og medarbeidere
  • to eller flere medarbeidere
  • medarbeidere og kunder

Konsekvenser av konflikter i arbeidslivet kan være dårlig arbeidsmiljø, uvennskap, krenkelser, dårlig selvtillit, sykemeldinger, dårlig kundeservice, dårlig omdømme for butikken og redusert omsetning.

For å kunne avdekke konfliktrisiko må man kunne kjenne igjen og oppdage signaler på at en konflikt kan være i emning.

Læringsressurser

Konflikthåndtering