Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. MarkedsplanChevronRight
  4. SOFT-analyseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

SOFT-analyse

Bedriften må kjenne godt til det markedet den opererer i, og hvilke arbeidsbetingelser den er underlagt. Dette betyr blant annet at den må kjenne sine konkurrenter, hvilke lover og regler som gjelder i bransjen, og sine egne konkurransefordeler. For å finne ut av dette må du lage en SOFT-analyse.

whiteboard med post-it lapper. Foto.

Oppgave

  1. Hva er en arbeidsbetingelse? Forklar begrepet med egne ord.
  2. Hva bør en SOFT-analyse inneholde?
  3. Lag en SOFT-analyse for skolen din og presenter den for rektor.
  4. Lag en SOFT-analyse for en bedrift du kjenner godt.

Læringsressurser

Markedsplan