Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. MarkedsplanChevronRight
  4. MarkedsstrategiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Markedsstrategi

En markedsstrategi er en nøyaktig plan for hvordan du skal nå dine markedsmål. Dette innebærer blant annet spørsmål som: Hvilke markeder skal bedriften velge, og hvilke virkemidler skal den benytte for å lykkes på de markedene?

Mennesker rundt et lyspunkt. Foto.

Når vi skal lage en markedsstrategi, må vi blant annet vurdere

  • segmentering (oppdeling) av markedet og valg av målgrupper
  • bruk av konkurransemidler

Segmentering av markedet og valg av målgrupper

Markedssegmentering vil si å dele markedet inn i ulike segmenter eller deler. Hvert segment består av mest mulig like kunder.

Disse kundene kan utgjøre den kundegruppa som bedriften mener er potensielle kjøpere av produktet som bedriften tilbyr. Gruppa av potensielle kunder kaller vi målgruppa. Ideen er at bedriften skal konsentrere innsatsen sin om denne målgruppa.

Dersom du for eksempel eier eller arbeider på et hotell, vil du ønske å henvende deg til en bestemt gruppe kunder. Hvis hotellet ligger avsides til på Vestlandet, kan målgruppa di være turister som ønsker flott natur og rolige omgivelser. Er hotellet plassert i en storby rett ved et sportsstadion og et konsertlokale, ønsker du kanskje å tiltrekke deg publikum som kommer utenbys fra til disse arenaene.

For mer informasjon om segmentering kan du se denne videoen Markedssegmentering

Bruk av konkurransemiddel

Konkurransemidlene kan oppsummeres i de fem p-ene slik du kanskje husker dem fra Vg1

Produkt

Produktet er de varer og tjenester som bedriften omsetter. For mange bedrifter er selve produktet det viktigste konkurransemidlet. Dette gjelder for eksempel IT-firmaet Apple som satser voldsomt på produktutvikling og kvalitet for sine produkter.

Pris

Pris kan være avgjørende for om produktet lykkes i markedet eller ikke. Mange bedrifter har pris som sitt viktigste virkemiddel. Dette gjelder for eksempel Nille som har en såkalt lavprisprofil.

Plass (distribusjon)

Distribusjonspolitikken går ut på å velge hvordan produktene skal tilbys kundene. Produktene kan tilbys via visse typer butikker, i spesielle kjeder, på nett, via «home parties» eller liknende.

Enkelte bedrifter satser på eksklusiv distribusjon – det vil si bare distribusjon via utvalgte kanaler. Dette gjelder for eksempel hårpleieproduktene fra Renati som bare selger varene sine via frisørsalonger.

Påvirkning (markedskommunikasjon)

Kundene må informeres om produktene, og bedriften må derfor finne ut hvordan markedet bør påvirkes. Bedrifter og organisasjoner har mange muligheter for å påvirke sine målgrupper.

Her ser du en reklamefilm for en kampanje som Helsetilsynet har brukt i en reklamekampanje de hadde mot røyking.

Personale

I produktbegrepet inngår både produkter og tjenester (og en blanding av disse). Tjenestedelen av et produkt utføres ofte av virksomhetens personale.

Markedsmiks

Den sammensetningen av konkurransemidler som bedriften velger, kaller vi ofte markedsmiksen.

Noen bedrifter velger for eksempel en lavprisstrategi (Nille), og de må da tilpasse de øvrige konkurransemidlene til dette. Bedriften kan ikke ha en lavprisprofil og samtidig ha utsalgssteder som oser av luksus. Tvert imot vil de ha enkle, funksjonelle lokaler som kan driftes kostnadseffektivt. En lavpriskjede annonserer ikke i blader hvor målgruppa er opptatt av eksklusive produkter, men bruker heller markedsføringsbudsjettet sitt på å sende ut egne såkalte annonseblader. For å satse i et lavprismarked må man ofte være en stor kjede og ha en høy omsetning. Når man kjøper inn store partier, får man også gode innkjøpspriser, og man kan holde lave utsalgspriser. Lavpriskjeden tjener kanskje ikke så mye per vare de selger, men de selger mange varer og får gjennom volum en god fortjeneste.

Markedsmiksen

Bruken av konkurransemidlene produkt, pris, plass (distribusjon), påvirkning og personale.

Læringsressurser

Markedsplan