Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. MarkedsplanChevronRight
  4. MarkedsmålChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Markedsmål

Markedsmål vil si de målene du setter deg med markedsføringen. Poenget med å sette slike mål er at bedriften skal ha noe å strekke seg etter. Mål er viktige både for økonomisk styring av bedriften og for motivasjonen til de ansatte.

Fotball i mål. Foto.

Når bedriften arbeider med markedsplanen må også de økonomiske og markedsmessige målene formuleres. Målene settes ut fra den kunnskap bedriften har om markedet og hvilke muligheter bedriften har til å lykkes med sitt salg.

Målene kan uttrykkes for eksempel i salgsvolum, markedsandeler eller lønnsomhet.

Eksempler på kvantitative markedsmål

  • Omsetningen skal neste år være 12 millioner kroner.
  • Markedsandelen vår skal neste år økes til 25 prosent.
  • Dekningsgraden skal neste år være 40 prosent.

Målene over er kvantifiserbare mål, det vil si at de kan tallfestes. Det finnes også mange mål som er mindre kvantifiserbare.

Eksempler på kvalitative mål

  • Vår bedrift skal gi den beste servicen på markedet.
  • Vår bedrift skal ha de hyggeligste selgerne.

Når markedsmålene er avklart, kan bedriften begynne å arbeide med selve markedsstrategien.

Læringsressurser

Markedsplan