Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. MarkedsplanChevronRight
  4. SOFT - analyseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

SOFT - analyse

En SOFT-analyse er en systematisk gjennomgang av de forholdene som en bedrift må ta hensyn til. Dette er positive og negative forhold i og utenfor bedriften som vi kaller for arbeidsbetingelser. En slik SOFT-analyse er beslutningsgrunnlaget for det videre arbeid med markedsplanen.

Mann klatrer inn i pappeske. Foto.

Bedriften må kjenne godt til det markedet den opererer i, og hvilke arbeidsbetingelser den er underlagt. Dette betyr blant annet at den må kjenne sine konkurrenter, hvilke lover og regler som gjelder i bransjen, og sine egne konkurransefordeler.

Situasjonsanalyse og markedsmuligheter

For å utarbeide en markedsplan trenger bedriften kunnskap om markedet. Bedriften bør blant annet kjenne til

  • kundene og deres kjøpsatferd
  • størrelsen på markedet
  • utviklingen i markedet
  • hvem som er bedriftens konkurrenter, hva de gjør, og hva de vil gjøre i framtida
  • ulike trender i samfunnet, framtidig kjøpekraft, utviklingen i lovverket og andre rammebetingelser

For å finne ut av dette kan det være nødvendig med markedsundersøkelser og annen systematisk datainnhenting. For eksempel kan det være nødvendig å intervjue kunder, samle inn data om konkurrentenes markedsandeler og produkter, og å undersøke hvilken framtidig teknologi som kan forventes.

Vi deler slike arbeidsbetingelser inn i to grupper: eksterne og interne arbeidsbetingelser. En analyse av betingelsene kaller vi for en SOFT-analyse (etter forbokstavene i de engelske ordene):

SOFT er en engelsk forkortelse som står for «Strengths» (sterke sider), «Opportunities» (muligheter), «Faults» (svakheter) og «Threats» (trusler).

I tillegg til å undersøke eksterne trusler og muligheter – som for eksempel konkurrenter, nye lover og markedstrender – er det viktig at bedriften gjør en analyse av sine egne styrker og svakheter. Hvor høy kompetanse har for eksempel de ansatte? Har bedriften svært dårlig økonomi? Slike spørsmål må også besvares.

SOFT eller SWOT?

Noen bruker begrepet SOFT i stedet for SWOT. Det er bare rekkefølgen som er annerledes, og «Faults» er byttet ut med «Weaknesses» (feil eller mangler). Ikke la deg forvirre!

En slik situasjonsanalyse – eller SOFT-analyse – er beslutningsgrunnlaget for det videre arbeid med markedsplanen.

Læringsressurser

Markedsplan