Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. MarkedsplanChevronRight
  4. MarkedsplanmodellenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Markedsplanmodellen

Markedsplanmodellen viser de ulike delene i markedsarbeidet på en oversiktlig måte.

Markedsplanmodellen

Vi kan visualisere hele markedsplanmodellen slik det er vist i figuren under.

Modellen viser de ulike delene i markedsarbeidet.

Trinnene i markedsplanmodellen

Styring: Forretningsideen og bedriftens overordnede retningslinjer i markedsarbeidet.

Analyse: Her foretar bedriften undersøkelser både internt og eksternt, samt vurderer markedssituasjonen.

Planlegging: Her setter bedriften markedsmål, velger markedsstrategi og lager planer for markedsaktiviteter i et markedsprogram.

Gjennomføring: Her gjennomføres markedsaktiviteter og kontrollen av dem.

Læringsressurser

Markedsplan