Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. MarkedsplanChevronRight
  4. Innholdet i markedsplanenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Innholdet i markedsplanen

Markedsplanen er en del av bedriftens forretningsplan og er et nyttig arbeidsverktøy for å sikre at du bruker ressursene i bedriften på en god måte.

Gutt med Post-it-lappe i pannen. Foto.

Innholdet i markedsplanen

Markedsplanen bør inneholde flere elementer:

1. Sammendrag

Skriv et sammendrag av hovedpunktene i planen. Dette gjør du gjerne helt til slutt når planen er ferdig.

2. SOFT - analyse

En SOFT-analyse er en systematisk gjennomgang av de forholdene som en bedrift må ta hensyn til. Dette er positive og negative forhold i og utenfor bedriften. Den inneholder:

3. Målsetting

Her beskriver du de markedsmålene du har satt deg. Markedsmålene må ta utgangspunkt i bedriftens overordnede mål

4. Markedsstrategi

Med markedsstrategi mener vi hvordan bedriften går fram overfor kunder og konkurrenter for å skaffe seg varige konkurransefortrinn. Dette innebærer blant annet valg av målgrupper og bruk av konkurransemidlene (de 5 p-ene).

5. Markedsprogram

Et markedsprogram er en oversikt over hvilke markedsaktiviteter en bedrift skal gjennomføre i et gitt tidsrom.

  • handlingsplan (hovedprogrammet gir en oversikt over planperioden)
  • kampanjeplaner (innholdet i de enkelte markedsaktivitetene)

6. Kontroll

Når vi har gjennomført markedstiltakene våre, er det viktig å undersøke hvilken virkning de har hatt. Har de bidratt til at vi har nådd målene våre?

Læringsressurser

Markedsplan