Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Hva er produktutvikling? ChevronRight
  4. Oppgaver om produktutviklingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Oppgaver om produktutvikling

Kundenes behov og ønsker endrer seg over tid. Vi må derfor utvikle produktene våre slik at vi kan oppfylle kundens krav – eller til og med skape nye kundebehov! Oppgavene under er varierte og til dels krevende og utfordrer kreativiteten din.

Bilde av økologisk yoghurt

Oppgave 1

Kom med fem eksempler på eksisterende produkter som kan klassifiseres som:

  • helt nye produkter (innovasjoner)
  • produktforbedringer

Oppgave 2

  1. Kom med to forslag til produktforbedringer. Ta utgangspunkt i to produkter som finnes i dag, gi en beskrivelse av produktene (utseende og funksjon) og beskriv så hva du mener kan være gode produktforbedringer. Forbedringene kan være rent utseendemessige, eller de kan ha med bruk/funksjonalitet å gjøre.
  2. Kom med et forslag til et helt nytt produkt. Er det noe du savner? Har du et behov? Nå har du sjansen til å gjøre noe med det! Beskriv det nye produktet så godt du kan. Hvordan skal det brukes? Hvordan ser det ut? Hva er det laget av? Hvem skal bruke det? Hvor skal det selges?

Oppgave 3

Er det noen produkter du ønsker skal forbedres? Velg deg ut et par av dem og let etter kanaler hvor det er mulig å komme med forslag til produktforbedringer. Hvis det ikke er noen produkter du ønsker å forbedre, velger du deg bare et par produkter tilfeldig og forsøker å finne ut om det er steder du kan komme med forslag til produktforbedringer – om du en gang skulle få behov for det.

Læringsressurser

Hva er produktutvikling?

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter