Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Hva er produktutvikling? ChevronRight
  4. Produktets livssyklusChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Produktets livssyklus

Vi tenker oss at et produkt går gjennom et livsløp på samme måte som et menneske gjør. Vi kaller dette for "produktets livssyklus" som forkortes PLS.

Alle produkter har et livsløp. De blir «født» (har vært gjennom en produktutviklingsprosess), og de går gjennom ulike «aldre», før de «dør» (avvikles). De ulike aldrene, eller faser, for et produkt kan vi dele opp slik: utvikling, introduksjon, vekst, modning og tilbakegang.

Utvikling

Denne fasen finner du under Produktutviklingsprosessen.

Introduksjon

Denne fasen starter med lanseringen. Lansering av et produkt skjer når vi sender det nye produktet ut på markedet for første gang.

I forbindelse med en lansering har vi ofte en form for kampanje. Vi kan da ha annonser i ulike medier og plassere produktet på spesielle plasser i butikken. Det er viktig å fortelle kundene at det nye produktet er her! (Produktet trenger ikke å være helt nytt, det er nok at det kommer i en ny og forbedret versjon – en produktendring.)

I denne fasen kan bedriften enten sette prisen på produktet lavt, slik at mange vil ønske å kjøpe det (såkalt «inntrengingsstrategi»), eller bedriften kan prise produktet høyt for å «skumme fløten» av markedet – det vil si å utnytte det faktum at produktet er nytt, ettertraktet og «hot».

Vekst

I vekstfasen blir produktet mer kjent, og salget øker. Fortjenesten øker, og konkurrentene begynner derfor å komme med tilsvarende produkter. Prisen reduseres ofte litt for å holde salget oppe.

Allerede i vekstfasen tenker man på produktutvikling og tilpasning av de andre konkurransemidlene for å møte konkurransen. Bedriften vurderer for eksempel nye distribusjonskanaler, nye målgrupper, merkevarebygging og nye produktvarianter (som for eksempel PlayStation 3, PlayStation 4 og PlayStation Vita).

På dette stadiet kan vi også forsøke å øke salget ved å tilby produktet til nye markeder. For å nå de nye målgruppene kan vi for eksempel inngå ulike typer allianser. (Eksempler på dette er Pizza Grandiosa og Jarlsberg, og Dyreparken og Hennig-Olsen Is.)

Modning

Salget er nå på topp, men det øker ikke lenger like mye. Fortjenesten har avtatt. For å få salget til å fortsette er det nå to muligheter: Enten kan vi foreta produktendringer, eller vi kan forsøke å endre eller utvide markedet.

Produktendringer. Vi kan forsøke å bedre kvaliteten eller utseendet på produktet. Vi kan også tilby tilleggsprodukter.

Bedriftene Nike og Apple har for eksempel gått sammen om å utvikle en trådløs sensor som kan legges inn i joggeskoen, og som sender informasjon til en iPhone om hvor hardt du trener.

Markedsendringer.Vi kan også forsøke å nå nye kundegrupper – enten de som tidligere ikke har vært brukere av produktet, eller de som er kunder hos konkurrentene våre.

For å endre markedet kan vi øke markedsinnsatsen i form av mer annonsering og rette annonsene mot nye grupper. Nå er det ikke de som vil være først ute med en nyhet, vi forsøker å nå, det er de som kjøper et produkt først når det er utprøvd og ikke lenger så trendy. Det at ulike typer mennesker tar i bruk nye produkter til forskjellig tid, kaller vi diffusjonsprosessen.

Tilbakegang

Når produktet når denne fasen, avtar salget, og etter hvert er etterspørselen omtrent borte. Enten har konkurransen blitt svært stor, slik at fortjenesten forsvinner, eller så har den teknologiske utviklingen gjort produktet gammeldags eller unødvendig.

Enkelte produkter må bedriften imidlertid fortsette å tilby så lenge markedet etterspør det. Dette er gjerne en ekstraservice for å skape lojalitet. Det gjelder for eksempel deler til gamle biler og kameraer. Andre produkter opplever å bli populære på nytt. Oppsvinget i salget av gamle LP-plater og platespillere er ett eksempel.

Læringsressurser

Hva er produktutvikling?