Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Hva er produktutvikling? ChevronRight
  4. Hvordan få ideer til produktutviklingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvordan få ideer til produktutvikling

For å få fart på produktutviklingen kan vi ta i bruk ressursene til to parter som vi vet har interesse for og kompetanse på våre produkter. Dette er medarbeiderne og kundene våre.

Idélab.

Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon brukes som begrep for den produktutviklingen som tar i bruk medarbeiderne som ressurs. Medarbeiderne får anledning til å komme med innspill og ideer til produktutvikling og produktforbedring.

Brukerstyrt innovasjon

Den andre typen ressurs i produktutviklingen er brukerne (kundene, forbrukerne). Begrep som benyttes her, i tillegg til brukerstyrt innovasjon, er co-creation eller creative customer. Dette er et økende fenomen. Kundene er med i selve utviklingsprosessen, for eksempel slik firmaet Stormberg gjør det ved at brukerne gir tilbakemeldinger via sosiale medier. Eller slik NDLA gjør ved å la elever og lærere teste ut og gi tilbakemelding på innhold, struktur og design på NDLA.

Et annet eksempel er Nidars oppfordring til kundene om å stemme på hvilken sjokoladetype som skulle være med i en sjokoladepose. Resultatet kunne en finne i butikkene.

Mye av arbeidet med brukerstyrt/medarbeiderdrevet innovasjon er å legge til rette for at kundene og medarbeiderne skal bli interessert i produktet og tenke innovasjon og produktutvikling.

Bedriften må også lage arenaer hvor ideer kan kommuniseres. I dag bruker vi sosiale medier for å uttrykke meninger om produkter.

Tenk over

Har du vært i kontakt med en bedrift og kommet med kritikk av produkter eller forslag til forbedringer? Hva fikk deg til å gjøre det?

Læringsressurser

Hva er produktutvikling?