Hopp til innhold

 1. Home
 2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
 3. De fem p-ene ChevronRight
 4. Oppgaver om p for prisChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Oppgaver om p for pris

Her finner du fem oppgaver om konkurransemidlet pris. Oppgavene egner seg som gruppearbeid og til framføring og diskusjon i klassen.

Ulike priser

Oppgave 1

Kan du finne et eksempel på et produkt du vil kjøpe nesten uansett pris, og et produkt du ikke vil kjøpe dersom prisen stiger med mer enn 25 prosent i forhold til dagens pris?

Oppgave 2

Finn eksempler på produkter som er priset etter de tre formene for prissetting.

 1. Kostnadsorientert prissetting
 2. Etterspørselsorientert (markedsorientert) prissetting
 3. Konkurranseorientert prissetting

Oppgave 3

Gi ett eller flere eksempler på hver av de fire formene for prisdifferensiering.

 1. Segmentstyrt prisdifferensiering
 2. Geografisk styrt prisdifferensiering
 3. Tidsstyrt prisdifferensiering
 4. Brukerstyrt prisdifferensiering

Oppgave 4

Kan du forklare hvordan ulike bilprodusenter bygger opp et image ved hjelp av prisen og produktet?

Oppgave 5

Velg deg ut noen nye produkter og vurder hvilken prisstrategi som er benyttet. Finner du eksempler på bruk av både lav og høy pris på lanseringstidspunktet?

Læringsressurser

De fem p-ene