Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. De fem p-ene ChevronRight
  4. KommunikasjonskanalerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kommunikasjonskanaler

Markedskommunikasjon skjer via ulike kanaler (medier). I riktig gamle dager ropte selgeren ut tilbudene sine på markedsplassen. I dag benytter mange bedrifter for eksempel Internett for å tilby produktene sine.

Logoer av sosiale medier. Foto.

Sosiale medier

Sosiale medier har gjort sitt inntog som kommunikasjonskanal. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram og Snapchat brukes, og denne formen for markedsføring blir kalt viralmarkedsføring. Hvilke muligheter gir denne formen for markedsføring?

Egenskaper ved et medium

Det finnes mange ulike kommunikasjonsskanaler, og de har alle sine fordeler og ulemper. Eksempler på slike kanaler – eller medier – er brev, telefon, avis, tidsskrifter, tv og internett.

Når vi skal velge medium, må vi vurdere mediets evne til å overføre budskapet vårt til målgruppen. Viktige egenskaper ved mediet er:

  • Distribusjonsegenskaper: Mediets evne til å nå målgruppen. Det er viktig å kjenne til mediets dekningsdata (antallet som mottar budskapet) og strukturdata (hvem som mottar budskapet).
  • Presentasjonsegenskaper: Mediets evne til å presentere budskapet, det vil si teknisk kvalitet, farger, lyd, plassering og tidspunkt.
  • Reaksjonsegenskaper: Mediets evne til å framkalle reaksjoner (se markedskommunikasjonens hovedoppgaver for hvilke reaksjoner vi ønsker å oppnå).

Vi ønsker å velge det mediet som mest effektivt formidler budskapet til målgruppen vår. Med effektivt mener vi både i form av best måloppnåelse og til en lavest mulig kostnad.

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over noen fordeler og ulemper ved de ulike medier.

MEDIEEGENSKAPER
MEDIUM FORDELER ULEMPER
TV
Når mange, segmentering er mulig, kan presentere en historie ved hjelp av lyd, bilder og bevegelse.
Kostbart og lite egnet for komplekse budskap.
Radio Rimelig, segmentering er mulig. Kan presentere budskapet som tale og musikk.
Lite egnet for annet enn enkle budskap.
Blader Segmentering er mulig. Budskapet kan presenteres i farger.
Lang bestillingstid. Bedriftens annonse er bare én av mange annonser og forsvinner derfor lett i mengden.
Aviser God dekning i ulike geografiske områder. Har kort bestillingstid.
Bedriftens annonse er bare én av mange annonser og forsvinner derfor lett i mengden. Trykkvaliteten er nokså dårlig. Segmentering etter andre kriterier enn geografi er vanskelig.
Direkte reklame Segmentering og farger er mulig. Det kan sendes med vareprøver og bestillings-liste. Informasjonen kan være relativt komplisert. Kan komme til å gå direkte i søpla siden mange har negativ innstilling til slik reklame.
Plakater Rimelig. Når ut til mange mennesker. Mulig med noe segmentering.
Lite egnet til annet enn enkle budskap.

Internett/e-markedsførding

  • Egne nettsider
  • Annonser på andres nett-sider (banner-reklame)

Rimelig. Kan gi stor mengde informasjon om bedriften og produktene. Ulike søke-motorer kan finne bedriftens nettside ut fra utvalgte søkeord.

Relativt rimelig. Ved å velge nettsider som målgruppen frekventerer kan dekningen bli god. Store aviser, og for eksempel Facebook, har mange besøkende. Annonsen kan linkes til egen hjemmeside slik at mengden informasjon kan bli stor såfremt leseren åpner dette.

Krever at kjøperen aktivt søker etter produktet.Noe begrenset plass til informasjon i selve banner-reklamen.

Læringsressurser

De fem p-ene