Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. De fem p-ene ChevronRight
  4. Plass og distribusjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Plass og distribusjon

Når vi ønsker å selge et produkt eller en tjeneste må vi gjøre det tilgjengelig for kundene våre, for eksempel ved å tilby produktet i en butikk der kundene våre gjerne handler. Vi snakker om p for plass.

matvarer i en disk

På engelsk brukes ordet place om dette konkurransemiddelet. Ordet plass på norsk får oss til å tenke på plass, sted eller beliggenhet. Et annet ord vi ofte bruker i stedet, er distribusjon.

Distribusjon betyr egentlig spredning eller fordeling. En distribusjonsstrategi handler altså både om beliggenhet og fordelingsmåte. Hvordan gjør vi produktet vårt tilgjengelig for kundene våre?

Distribusjonens hovedoppgaver er

  • overføring av eiendomsrett (kjøper får varen og betaler for den)
  • transport (produktene transporteres fram til et sted forbrukeren kan kjøpe dem)
  • lagring (produktene oppbevares på en slik måte at de ikke ødelegges eller stjeles)
  • sortimentsfunksjoner (varene tilbys i riktig utvalg på de rette stedene)

Salgslokaler

Måten vi innreder salgslokalet vårt på, og hvor lokalet ligger (i byen, på storsenteret eller lignende), er viktig for å få presentert produktene.

Valg av lokaler er viktig ikke bare for å gjøre det lett for kundene å finne produktene våre, men også som markedsføring av produktene (det vil si konkurransemiddelet påvirkning).

Læringsressurser

De fem p-ene