Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. De fem p-ene ChevronRight
  4. Pris og etterspørselChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Pris og etterspørsel

Hvor mye er du villig til å betale for en ny vinterjakke? Hvordan vurderer du prisen på den jakken du ønsker deg, og hvordan tror du butikken selv har fastsatt prisen på jakken?

Pris og verdi

Prisen er et uttrykk for den verdien som settes på produktet. Høy pris tilsier høy verdi, og lav pris tilsier lav verdi.

Vi har ofte en oppfatning av at jo lavere prisen er, jo mer selger vi av et produkt. Dette kaller vi teorien om den fallende etterspørselskurve.

Priselastisitet

Etterspørselen etter enkelte produkter er svært følsom for endringer i pris. Det vil si at dersom prisen stiger bare litt, synker etterspørselen. Salget av andre produkter endres derimot nesten ikke selv om prisen forandres. Dette gjelder varer som dekker våre grunnleggende behov, som for eksempel matvarer. Vi bruker begrepet priselastisitet når vi beskriver hvor prisfølsomt et produkt er.

Læringsressurser

De fem p-ene