Hopp til innhold

  1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Nyttig fra naturfagChevronRight
  4. VerktøyChevronRight
  5. E-forelesninger i naturfagChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

E-forelesninger i naturfag

Jente ligger på magen på gresset med PC. Foto

Forskerspiren

Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

Labøvelser

Sikkerhet i laboratoriet

Sikkerhetsdatablad

Bærekraftig utvikling

Dioksiner

PCB

Bromerte flammehemmere

Ernæring og helse

Atomer og bindinger

Organiske stoffer

Celleånding

Karbohydrater

Fett

Proteiner

Vitaminer

Mineral- og sporstoffer

Vann

Fordøyelsen

Enzymer

Helse og livsstil

Stråling og radioaktivitet

Fra Big Bang til nå

Lyset til stjernene

Lys

Absorpsjon og emisjon

Sola

Ozonlaget

Radioaktivitet

Aktivitet og halveringstid

Medisinsk bruk av stråling

Tolkning av stråling fra verdensrommet

Stjerners liv og død

Lysstyrkemetoden

Parallaksemetoden

Energi for framtiden

Energi

Energilagring

Vindenergi

Vannenergi

Fossile energikilder

Effekt og verknadsgrad

Arbeid

Solfangere

Solceller

Varme

Varmepumper

Redoksreaksjoner

Batterier

Brenselceller

Bioenergi

Kjemisk lagring

Hydrogen

Bioteknologi

DNA-test

Genmodifisering

Genterapi

Læringsressurser

Verktøy

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs