Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Nyttig fra naturfagChevronRight
  4. EksamenChevronRight
  5. Hva kreves for å oppnå de ulike karakterene?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Hva kreves for å oppnå de ulike karakterene?

Du må vise at du har både oversikt og detaljkunnskap for å oppnå en god karakter i naturfag. Her finner du mer om hva som kreves av deg for å oppnå de ulike karakterene.

Strektegning av elev som står foran en trapp med karakterer på trinnene. Illustrasjon.

Vurdering ved eksamen

Det er sensor 1 (vanligvis faglæreren din) og sensor 2 (en lærer fra en annen skole) som setter karakter på besvarelsen din etter eksamenen, og de vurderer både det du legger fram, og svarene du gir. Det de ser etter, er i hvor stor grad du klarer å

  • bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer
  • formulere spørsmål og hypoteser
  • vise breddekompetanse (oversikt) og dybdekompetanse (detaljkunnskap)

Hvis du har fått en naturfaglig tekst under forberedelsesdelen, vil de se etter i hvor stor grad du er i stand til å tolke og reflektere over innholdet i teksten. Dette gjelder også tabeller og diagrammer. Naturfagsenteret har utarbeidet noen forslag til kjennetegn på måloppnåelse.

Eksempel på vurdering av et kompetanseområde

Her er et eksempel på hvordan man kan vurdere og sette karakterer på ulike nivåer. Eksemplet er hentet fra kompetansemålet: Beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem:

Karakteren 1:

Oppgaven regnes ikke som bestått dersom du:

  • ikke klarer å beskrive hva suksesjon er, ikke kjenner begrepet eller har misforstått begrepet
  • ikke kjenner begrepet økosystem, slik at du ikke kan koble dette til et økosystem

Karakteren 2:

Du kjenner til hva suksesjon er, vet at naturen er i utvikling og kan si noe om primær og sekundær suksesjon.

Karakteren 3:

Du kan si mer om suksesjon, komme med eksempler på primær og sekundær suksesjon i praksis.

Karakteren 4:

Du kan komme med eksempler på arter som hører hjemme i ulike suksesjoner, nevne noen pionerarter og kan gi flere eksempler på primær og sekundær suksesjon og kjenner til suksesjoner i ulike økosystemer.

Karakteren 5:

Du kan forklare hvorfor det foregår suksesjon, du kjenner til årsaker til suksesjonsprosessene og kan skille indre og ytre faktorer for suksesjon.

Karakteren 6:

Du må vise spesielt god detaljkunnskap og oversikt, kjenne flere ulike typer suksesjoner fra ulike økosystemer, kjenne til detaljer om arter og ha god og naturlig begrepsbruk.

Læringsressurser

Eksamen