Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Nyttig fra naturfagChevronRight
  4. EksamenChevronRight
  5. Tips til praktisk gjennomføring av eksamen for lærerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tips til praktisk gjennomføring av eksamen for lærer

Praktisk-muntlige eksamen består av en forberedelsesdel, del 1, og selve eksamen, del 2. Det er mulig å arrangere eksamen på mange ulike måter, og skoleeieren kan fastsette lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen.

Jente som er oppe til muntlig eksamen. Foto.

Del 1

Muntlig-praktisk eksamen kan gjennomføres på flere måter. Forberedelsesdelen kan være kort (cirka 45 minutter) eller lang (48 timer). Tema eller deler av oppgaven kan gis til elevene allerede ved trekktidspunktet, eller den kan gis så sent som 45 minutter før eksamenstidspunktet.

Kort forberedelsesdel er den mest tradisjonelle måten å organisere eksamen på. Alle hjelpemidler (inkludert utvalgte sider på Internett) er tillatt, med unntak av kommunikasjon.

Noen velger å gi elevene en ukjent naturfaglig tekst (gjerne med diagrammer eller tabeller) som innbyr til diskusjon. Steder for å se etter aktuelle tekster eller aktuelle temaer kan være forskning.no, miljølære.no og naturfag.no. Det er også mulig å gjennomføre elevforsøk i del 1 og bruke dette som utgangspunkt for videre diskusjon i del 2.

Ved lang forberedelsesdel kan kandidaten oppholde seg hvor han/hun vil, og har alle hjelpemidler tilgjengelig. Eksaminanden skal forberede en presentasjon om et gitt tema. Presentasjonen bør ikke være lenger enn 10 til 12 minutter.

Del 2

Mekanisk stoppeklokke med videre. Foto.
Som eksaminator har du 45 minutter på deg til å hjelpe eleven med å vise sin kompetanse, og at han/hun kan anvende kunnskapen.

I del 2 bør oppgavene fange opp temaer fra flere av hovedområdene fra læreplanen. Hovedområdet Forskerspiren skal dekkes i en av oppgavene, og denne kan gjerne ta utgangspunkt i eksamensoppgavens praktiske innslag. De øvrige oppgavene bør ellers dekke andre temaer, slik at kandidaten får vist hva hun eller han kan om flere sider av læreplanen.

Utstyr til bruk i den praktiske delen av eksamen skal stå klart i eksamenslokalet.

Skal man basere hele del 2 på forberedelsesdelen, bør denne være såpass vid at den favner om flere av hovedområdene.

Ved lang forberedelsestid bør forberedt tema, inkludert presentasjon, ikke ta mer enn en tredjedel av eksamenstiden.

Elev utfører katalaseforsøk. Foto.
Som en del av eksamen kan eleven bli bedt om å demonstrere deler av et forsøk klassen har gjort tidligere. Eleven bør også kunne samtale om teori knyttet til dette forsøket.

Alle skal prøves i hovedområdet Forskerspiren. I tillegg skal eleven/eksaminanden testes i minst ett hovedområde fra både gruppe A og gruppe B. Se oversikt over inndeling av hovedområdene under:

Gruppe A:

  • Stråling og radioaktivitet
  • Energi for framtiden

Gruppe B:

  • Bærekraftig utvikling
  • Ernæring og helse
  • Bioteknologi

For elever som tar yrkesfaglig studieretning eller påbygging til generell studiekompetanse, vil dette si at de skal testes i alle hovedområder de har vært innom i løpet av siste skoleår.

Læringsressurser

Eksamen