Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Nyttig fra naturfagChevronRight
 4. ÅrsplanerChevronRight
 5. Forslag til årsplan – yrkesfag, NDLA naturfagChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Forslag til årsplan – yrkesfag, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Dette er en av mange måter å disponere faginnhold og tid på i naturfag. Hovedområdet Forskerspiren omfatter elevøvelser og forsøk som også kan knyttes til aktuelle læreplanmål under andre hovedområder.

Tenåringer jobber på laboratoriet. Foto.

Årsplanen som redigerbar tekstfil og pdf.

Filer

UkeMd.TemaKompetansemål
34 aug.Generelle læreplanmål
Naturfag i praksis:
Utferd/bedriftsbesøk
 • muntlige ferdigheter, skrive, lese og regne i naturfag
 • digitale ferdigheter
 • naturfag i yrkeslivet
35 aug.Forskerspiren
Åpent forsøk
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
36 sep.Bærekraftig utvikling
Begrepet
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
37 sep.Bærekraftig utvikling
Populasjon
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
38 sep.Bærekraftig utvikling
Egne svalg og etikk
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
39 sep.Bærekraftig utvikling
Interessekonflikt
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
40 okt.Forskerspiren
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
41 okt.HøstferieTidspunktet for høstferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
42 okt.Ernæring og helse
Energigivende næringsstoffer
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
43 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkErnæring og helse
Energigivende næringsstoffer
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
44 okt.Ernæring og helse
Vitaminer, mineraler, sporstoffer
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
45 nov.Ernæring og helse
Vitaminer, mineraler, sporstoffer
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
46 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Ernæring og helse
Kjemisk påvisning
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
47 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkErnæring og helse
Kjemisk påvisning
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
48 nov.Forskerspiren
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
49 des.Oppsummering næringsstoffene
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
50 des.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
51 des.Demoforsøk
51/1 des./jan.Juleferie
2 jan.Ernæring og helse Fordøyelsen
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
3 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkErnæring og helse Fordøyelsen
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppe
4 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkErnæring og helse Kosmetiske produkter
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
5 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkErnæring og helse
Livsstil og helse
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
6 feb.Forskerspiren
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
7 feb.Oppsummering fordøyelsen
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
8 feb.VinterferieTidspunktet for vinterferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
9 feb.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Energi for framtiden
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
10 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Energi for framtiden
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
11 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Energi for framtiden
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
12 marsForskerspiren
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
13 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Energi for framtiden
Biomasse som energikilde
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
14 mars/apr.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk


Energi for framtiden
Biomasse som energikilde
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
15 apr.Forskerspiren
Yrkesrettet oppgave
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
16 apr.Påskeferie
17 apr.Oppsummering energi
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
18 apr./maiNaturfag i praksis
Utferd/bedriftsbesøk
naturfag i yrkeslivet
19 maiOppsummering
naturfag
oppsummering av sentrale sammenhenger i faget
20 maiOppsummering
naturfag
oppsummering av sentrale sammenhenger i faget
21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endret av prøver, tentamener, arrangementer og fridager. Mai/juni er godt egnet til elevforedrag, ekstraforsøk, prosjekt, faglig debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til muntlig eksamen (den valgte eksamensmodellen).

Læringsressurser

Årsplaner

SubjectEmne

Fagstoff