Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Nyttig fra naturfagChevronRight
 4. ÅrsplanerChevronRight
 5. Forslag til årsplan – studieforberedende, NDLA naturfagChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Forslag til årsplan – studieforberedende, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Dette er en av mange måter å disponere faginnhold og tid på i naturfag. Hovedområdet Forskerspiren omfatter elevøvelser og forsøk som også kan knyttes til aktuelle læreplanmål under andre hovedområder.

Skogstjern. Foto.

Årsplanen som redigerbar tekstfil og pdf.

Filer

UkeMd.TemaKompetansemål
34aug.Generelle læreplanmål
Forskerspiren
 • muntlige ferdigheter, skrive, lese og regne i naturfag
 • digitale ferdigheter
 • naturvitenskapenes særpreg, historie og metoder
 • naturvitenskapelig språk og sjangere
35 aug.Forskerspiren
Åpent forsøk
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
36 sep.Bærekraftig utvikling
Ekskursjon (suksesjon og populasjonsutvikling)
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
37 sep.Bærekraftig utvikling
Økosystemene i endring, populasjonsutvikling
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
38 sep.Bærekraftig utvikling
Begrepet, forbruksvalg og etikk
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
39 sep.Bærekraftig utvikling
Interessekonflikt, kvalitet på argumentasjon
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
40 okt.Forskerspiren
Naturfaglige problemstillinger
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
41 okt.HøstferieTidspunktet for høstferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
42 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk
Ernæring og helse
Energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler, sporstoffer, kjemisk påvisning
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
43 okt.Ernæring og helse
Energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler, sporstoffer, kjemisk påvisning
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
44 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerErnæring og helse
Energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler, sporstoffer, kjemisk påvisning
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
 • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
45 nov.Ernæring og helse
Fordøyelsen
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
46 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer
Ernæring og helse
Fordøyelsen
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
47 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer
Ernæring og helse
Fordøyelsen
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
48 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer

Ernæring og helse
Kosmetiske produkter

 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
49 des.Ernæring og helse
Livsstil og helse
 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
50 des.Stråling og radioaktivitet Elektromagnetisk stråling, nordlys
 • forklare hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
51 des.Stråling og radioaktivitet
Ozon i atmosfæren, drivhuseffekt
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
51/1 des./jan.Juleferie
2 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerStråling og radioaktivitet
Drivhuseffekt og klima
Konsekvenser av økt oppvarming
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
3 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerStråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserende stråling
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
4 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerStråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserende stråling
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
5 jan.Stråling og radioaktivitet
Teknisk og medisinsk bruk av ioniserende stråling
 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
6 feb.Stråling og radioaktivitet
Stråling fra verdensrommet
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
7 feb.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Solenergi og varmepumper
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
8 feb.VinterferieTidspunktet for vinterferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
9 feb.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
10 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
11 marsEnergi for framtiden
Batterier og brenselceller
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
12 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerEnergi for framtiden
Biomasse som energikilde
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
13 marsEnergi for framtiden
Energikilder og energibærere
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
14 mars/apr.Bioteknologi
Gener og proteiner
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
15 apr.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer

Bioteknologi
Gener og proteiner
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
16 apr.Påskeferie
17 apr.Bioteknologi
Krysning og genmodifisering
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
18 apr./maiForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringerBioteknologi
Medisinsk bruk av bioteknologi
 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
19 maiBioteknologi
Bioteknologi –
etikk og fag
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
20 maiOppsummeringoppsummering av sentrale sammenhenger i faget
21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endret av prøver, tentamen, arrangement og fridager. Mai /juni er godt egnet til elevforedrag, ekstraforsøk, prosjekt, faglig debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til muntlig eksamen (den valgte eksamensmodell).

Læringsressurser

Årsplaner

SubjectEmne

Fagstoff