Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Etikk og bioteknologiChevronRight
  5. Syntetisk liv – nye muligheter?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Syntetisk liv – nye muligheter?

Den første syntetiske organismen blir skapt i 2010: Bakterien «Synthia». Dette åpner for store muligheter, men vet vi nok om mulige konsekvenser?

Røde celler som har klumpet seg sammen. Foto.
Syntetisk Mykoplasmabakterie.

Nye muligheter gir nye utfordringer

Utvikling av en ny teknologi for å lage eller syntetisere lange DNA-tråder utenfor en celle har gjort dette mulig. Denne teknologien kalles syntetisk biologi, og mange har tro på at denne teknologien skal gi verden nok anvendbar energi og samtidig redusere drivhuseffekten. Teknologien har også potensial til å skaffe oss bedre medisiner og til å sikre nok mat til alle.

Craig Venter først ute med syntetisk liv

Prtrett av en mann. Foto.
Dr. J. Craig Venter jobber med kontroversiell syntetisk biologi. Instituttet hans har klart å lage kunstig DNA, og i 2010 skapte de den første syntetiske bakterien som kan formere seg. Venter vil skape nye organismer for å lage ren energi og medisiner.
Mikroskopbilde. Foto.
Skapelse av en protocelle. Denne protocellen ble laget i en suppe med PNA (peptider og arvestoffer [oransje]), fettsyrer (blå) og lysosomer (enzymproduserende organeller [gule]). Forskere klarte å gjenskape forholdene ved livets opprinnelse.

Dr. J. Craig Venter jobber med kontroversiell syntetisk biologi. Instituttet hans har klart å lage kunstig DNA, og i 2010 skapte de den første syntetiske bakterien som kan formere seg. Venter vil skape nye organismer for å lage ren energi og medisiner.

For forskerne og for den biologiske industrien er syntetisk biologi et kraftig verktøy som kan brukes til å lage nye organismer. Det er et håp at disse nye organismene kan benyttes til å skaffe verden sårt tiltrengt energi, mat, nye medisiner og raskere produksjon av bedre vaksiner slik at færre blir syke. Samtidig kan teknologien, hvis den kommer i feil hender, brukes til å lage nye farlige virus og bakterier som kan misbrukes til terror og i krig.

Håp og bekymringer

Nyheten om syntetisk liv har skapt debatt om hvorvidt det er riktig å skape nytt liv. Noen kritiserer forskerne for at de leker Gud, og mange er bekymret for konsekvensene av å introdusere nye organismer i naturen.

Oppgave

Hva mener du? Er det riktig å skape nye livsformer?

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter