Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. BioteknologiChevronRight
 4. Medisinsk bruk av bioteknologiChevronRight
 5. Øvingsoppgaver - Medisinsk bruk av bioteknologiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Øvingsoppgaver - Medisinsk bruk av bioteknologi

Desse oppgåvene krev at du hentar inn opplysningar og arbeider med stoffet.

Eneggede tvillinger med tåteflaske. Foto.
 1. Hvorfor blir ikke stamceller brukt mer til medisinsk behandling enn det som gjøres i dag?
 2. Hvordan kan kloning brukes til å gi bedre helse for mennesker?
 3. Gentester brukes både til identifisering og diagnostikk. Skriv ned mulige fordeler og ulemper som du mener at disse metodene gir oss.
 4. Forskning innen bioteknologi gir stadig nye og oppsiktsvekkende resultater. En ”sannhet” kan ha kort varighet.
  Let på Internett, i aviser eller tidsskrifter.
  1. Finn en diskusjon som omhandler bioteknologi. Vurder påstandene til deltakerne. Baserer de sine synspunkter og argumenter på fakta?
  2. Skriv en blogg om den nye kunnskapen, og drøft mulighetene som den gir – sett fra ditt perspektiv.
  3. Finn en nyhet om bioteknologi. Det kan for eksempel være ny kunnskap om gener eller resultat fra utprøving av en behandlingsform. Sett deg inn i saken, og presenter nyheten muntlig for resten av klassen eller i en blogg.
 5. Tenk ut en ny behandlingsform hvor man utnytter bioteknologi til å forbedre helse. Bruk kreativiteten din! Hva kunne du, som forsker om ti år, tenke deg å utvikle til det beste for menneskeheten?

Læringsressurser

Medisinsk bruk av bioteknologi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter