Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Medisinsk bruk av bioteknologiChevronRight
  5. Bioteknologiloven – preimplantasjonsdiagnostikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Bioteknologiloven – preimplantasjonsdiagnostikk

Mikroskopbilde av celleklump. Foto.
Embryo på åttecellestadiet

Fra 1. januar 2008 gjelder følgende endring i Bioteknologiloven § 2A-1:

"Preimplantasjonsdiagnostikk kan bare tilbys par der en eller begge er bærere av alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et kommende barn."

Oppgave:

  1. Drøft mulige fordeler og ulemper som denne lovendringen fører med seg.
  2. Se etter andre endringer i bioteknologiloven. Hvilke nye muligheter eller begrensninger fører disse endringene med seg?

Læringsressurser

Medisinsk bruk av bioteknologi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter