Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. BioteknologiChevronRight
 4. Medisinsk bruk av bioteknologiChevronRight
 5. Bioteknologiloven – preimplantasjonsdiagnostikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Bioteknologiloven – preimplantasjonsdiagnostikk

Mikroskopbilde av celleklump. Foto.
Embryo på åttecellestadiet

Fra 1. januar 2008 gjelder følgende endring i Bioteknologiloven § 2A-1:

"Preimplantasjonsdiagnostikk kan bare tilbys par der en eller begge er bærere av alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et kommende barn."

Oppgave:

 1. Drøft mulige fordeler og ulemper som denne lovendringen fører med seg.
 2. Se etter andre endringer i bioteknologiloven. Hvilke nye muligheter eller begrensninger fører disse endringene med seg?

Læringsressurser

Medisinsk bruk av bioteknologi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Genterapi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  SNP – Gentester

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Syntetisk biologi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Tang, tare og alginat – en ressurs for framtiden

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter