1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. BioteknologiChevronRight
 4. Krysning og genmodifiseringChevronRight
 5. Øvingsoppgaver - krysning og genmodifiseringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Øvingsoppgaver - krysning og genmodifisering

Disse øvingsoppgavene krever at du bearbeider stoffet.

 1. Krysning av hvit og sort sau
  Sett opp krysningsskjema for hvit og sort sau med kodominant nedarving av pelsfarge. Velg for eksempel H og S som symboler for
  Innhold mangler.
  .
  Lag til slutt oversikt som viser den sannsynlige fordelingen av fenotyper og genotyper i andre generasjon.

 2. Intermediær arv, krysning av homozygoter


  Sett opp et krysningsskjema som viser intermediær arv hos rød og hvit løvemunn.
  Lag til slutt en oversikt med sannsynlig fordeling av fenotyper og genotyper i andre generasjon. 3. Kan du ved hjelp av stamtavlen finne ut om egenskapen (rød) er dominant, recessivt og/eller kjønnsbundet nedarvet? Du må begrunne påstanden din.

 4. Sett opp et krysningsskjema mellom
  1. fargeblind kvinne (XfXf) og mann med normalt fargesyn (XFY)
  2. fargeblind mann (XfY) og kvinne som er bærer for fargeblindhet (XFXf)


 5. På bildet ser du at ett av fire barn har arvet en sykdom. Rød farge indikerer sykdom her. Kan du avgjøre om sykdommen er kjønnsbundet eller ikke, og om den er dominant eller recessiv?
  Begrunn svaret!

 6. Genmodifisert mat. Drøft mulige fordeler og ulemper ved å innføre, dyrke og ta i bruk genmodifiserte organismer som mat.

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?