Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. BioteknologiChevronRight
 4. Krysning og genmodifiseringChevronRight
 5. Forsøk: MitoseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Forsøk

Forsøk: Mitose

Ulike stadier i celledeling. Illustrasjon.

Innledning

Mitose er ordet som brukes om vanlig celledeling. I mitosen blir kroppsceller kopiert slik at det blir laget flere like celler. Resultatet av mitose er to like kroppsceller med nøyaktig samme arvemateriale.
Mitose er nødvendig for at en organisme skal vokse, eller for å erstatte ødelagte og slitte celler.
Du skal se på et ferdigpreparat av celledeling i rotspiss av løk. Her vil du finne celler i ulike faser av delingen.

Utstyr:

Mikroskop, ferdig preparat av rotspiss fra løk.

Framgangsmåte:

 1. Mikroskopbilde. Foto.
  Mitose i rotspiss

  Studer preparatet av rota ved minste forstørrelse og still inn synsfeltet litt over rotspissen. Her finner du celler i ulike faser av delingen.

 2. Du kan øke forstørrelsen, stille skarpt på nytt og se flere detaljer.
 3. Finn så mange faser du kan. Tegn dem, og skriv kort hva som skjer i de ulike fasene.

Spørsmål:

 1. Hva slags celler dannes ved mitose?
 2. Hvilken hovedforskjell er det mellom mitose og meiose?

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?