Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. BioteknologiChevronRight
  4. Krysning og genmodifiseringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Krysning og genmodifisering

For å avle fram dyr og planter med de egenskapene vi ønsker, kan vi la individer med gode egenskaper parre seg. Noen egenskaper kan man se, mens andre egenskaper "skjuler seg" i genene.

Fem hundevalper av ulike raser sitter på rekke. Foto

Små erter ga store konsekvenser

I dette emnet reiser vi tilbake i tid, til genteknologiens barndom. Her ser vi hvordan krysningsforsøk med erter dannet grunnlaget for å forstå det vi i dag kaller gener. Mendels forsøk med erter åpnet døra til en verden som til da hadde vært ukjent.

Kunnskap om gener gir oss tilgang til en stor verktøykasse. Vi kan finne og klippe ut gener som bidrar til uønskede egenskaper. Vi kan lime gener fra mennesker inn i bakterier og få dem til å produsere menneske-insulin. Samtidig som vi får ny kunnskap, melder det seg nye spørsmål og problemstillinger:

  • Hva kan skje når en genmodifisert plante krysses med en viltvoksende plante?
  • Kan det være farlig å spise mat fra genmodifiserte planter og dyr?
  • Kan genmodifisering hjelpe oss å produsere nok mat til en voksende befolkning?

For å kunne svare på dette, og mange andre spørsmål, må vi først finne ut hvordan dette med gener, arv og krysning henger sammen.

Velkommen inn i genteknologilaben!

Læringsressurser

Krysning og genmodifisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?