1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. BioteknologiChevronRight
 4. DNA – vår genetiske kodeChevronRight
 5. Hør deg selv - Den genetiske kodenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hør deg selv - Den genetiske koden

 1. Hva er et gen?
 2. Hvordan styrer genene hva som skal skje i ei celle?
 3. Hva er det som avgjør egenskapene til et protein?
 4. Hvor mange ulike protein har du i kroppen din?
 5. Hvor mange ulike aminosyrer har du i kroppen din?
 6. Selv om alle cellene i en organisme har de samme genene, så er ikke cellene like. Forklar hvorfor!
 7. Hva heter nitrogenbasene i DNA-molekylet?
 8. Hva er et kodon?
 9. Hva er et nukleotid?
 10. Hvor i cellen skjer proteinsyntesen?
 11. For at ribosomene skal få tilgang til oppskrifta (den genetiske koden) på et protein, må informasjonen på DNA-molekylet skrives av på en "huskelapp" og sendes ut til ribosomene. Hva heter denne huskelappen?
 12. Hva heter de molekylene som finnes i cytoplasmaet og transporterer aminosyrer til ribosomene der proteinsyntesen foregår?
 13. Hva er forskjellen på DNA og RNA?
 14. Hva menes med "Den genetiske koden"?
 15. Hva må skje med polypeptidkjeden for at det skal bli et aktivt protein?


Løsningsforslag - Gener og proteiner

Læringsressurser

DNA – vår genetiske kode

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter