1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Grunnleggende om energiChevronRight
  5. Fornybare energikilderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fornybare energikilder

Fornybare energikilder gir kontinuerlig energi gjennom naturens kretsløp, sett i fra et menneskelig tidsperpektiv.

Vannenergi

Elektrisitet produsert med vannenergi er et av Norges store konkurransefortrinn. Vi har relativt mye nedbør, store høydeforskjeller og bratt terreng. Dermed trengs det korte tuneller og rørgater for å lede vannet fra magasinene og inntaksdammene til energiverkene, og vannenergiutbygging blir billig.

Vindenergi

Vindenergi er den kinetiske energien lufta har når det blåser. Kinetisk energi er det samme som bevegelsesenergi. Vindenergi er en fornybar energikilde som gir lave klimagassutslipp. Det er likevel noe omstridt, blant annet på grunn av naturinngrep og påvirkning på fugleliv.

Læringsressurser

Grunnleggende om energi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff