1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Grunnleggende om energiChevronRight
  5. Strøm, spenning og motstandChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Strøm, spenning og motstand

På ungdomsskolen lærte du om strøm og spenning. Her kan du friske opp kunnskapene dine om dette emnet.

Lyspærer koblet til batteri med parallellkobling.
Georg Simon Ohm

En enkel matematisk sammenheng

Strøm, spenning og motstand er nært knyttet sammen. En tysk fysiker, Georg Simon Ohm, oppdaget at hvis man doblet spenningen over en strømleder, doblet også strømmen seg. Senere ble begrepet "elektrisk motstand" innført, og Ohms lov ble formulert som:

R=UI, der R er motstand, U er spenning, og I er strømstyrke.

Prøv selv!

Se forsøk:

Ohms lov strømsløyfe

Læringsressurser

Grunnleggende om energi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff