Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Grunnleggende om energiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Grunnleggende om energi

Repetér begreper om energi og legg grunnlaget for å jobbe videre med energi for framtiden.

Vi har god tilgang på energi

I Norge er vi kjent for høye fjell og dype daler som er et utmerket utgangspunkt for vannkraft. På slutten av 1960-årene fant vi olje på norsk sokkel. Det har gjort oss til en av de rikeste nasjonene i verden. Mens vannkraft er en energikilde som er forholdsvis miljøvennlig, er bruk av fossilt brensel svært forurensende.

Verdens energibehov er sterkt voksende. De ikke-fornybare energikildene er en begrenset ressurs, og vi må derfor se oss om etter alternative energikilder som kan dekke dette behovet samtidig som de er mer miljøvennlige.

Sola er nøkkelen til framtiden

Sola er vår hovedenergikilde. Den er drivkraften til vannets kretsløp, til vind og bølger som vi igjen kan utnytte til å produsere elektrisk energi. Men solstrålene kan utnyttes direkte via solfangere som gir for eksempel varmt vann, eller i solceller som omformer solenergien til elektrisk energi. Solenergien er også grunnlaget for energiressursen som ligger i biomasse.

Kjemiske reaksjoner gir elektrisk energi i batterier og brenselceller, og hydrogen kan utnyttes som en energibærer.

Her kan du repetere stoff om arbeid, energi og effekt og, og friske opp kunnskapene dine om elektrisitet, fornybare- og ikke-fornybare energikilder.

Læringsressurser

Grunnleggende om energi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Strøm, spenning og motstand

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Arbeid, energi og effekt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ikke-fornybare energikilder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fornybare energikilder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.