Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Varmepumper – overføring av varmeChevronRight
  5. Varme, temperatur og trykkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Varme, temperatur og trykk

Til daglig bruker vi ordene varme og temperatur om hverandre. Det er ofte helt uproblematisk, men er varme og temperatur det samme?

Varme – energi fra et sted til et annet

I dagligspråket kan ordet varme bety forskjellige ting. Når oppskriften sier at vi skal steke biff ved sterk varme, betyr det nok at temperaturen i stekepanna skal være høy. En sommerdag leser vi i avisen at varmen er kommet. Det kan bety at vi får en periode med høy temperatur.

I naturfag bruker vi denne definisjonen på varme:

Varme er energi som overføres fra en gjenstand med høy temperatur, til en gjenstand med lavere temperatur.

Temperatur – molekyler i bevegelse og trykk

Fordi varmt og kaldt betyr høy og lav temperatur, er det lett å forveksle begrepene temperatur og varme. Selv om de ikke betyr det samme, er det er nær sammenheng mellom temperaturen i et stoff og for molekylene i stoffet, de er størrelser.

Kraftige molekylbevegelser med høy bevegelsesenergi gir høy temperatur. Når molekylene beveger seg lite blir temperaturen lav.

Samtidig spiller trykket en rolle. Høyt trykk betyr flere molekyler i samme volum enn ved lavt trykk. Dermed er opplevd temperatur avhengig av både molekylenes bevegelsesenergi og trykket.

Temperatur er avhengig av både molekylenes bevegelsesenergi og trykk.

Læringsressurser

Varmepumper – overføring av varme