Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Varmepumper – overføring av varmeChevronRight
  5. Hvor effektiv er varmepumpa?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvor effektiv er varmepumpa?

Varme fra lufta ute, fra sjøen eller nede i bakken gjør at væsken i ei varmepumpe kan fordampe. Denne energien er gratis. For å drive pumpa må vi tilføre strøm. Hvor mye strøm vi må tilføre, sammenlignet med den energien vi får ut, sier noe om hvor effektiv varmepumpa er.

Varmefaktor er et mål på effektiviteten

Vi bruker ofte begrepet virkningsgrad for å si noe om hvor effektivt energi blir overført. Hvis 40 % av energien som kommer inn i et system, kan brukes til det den var tenkt til, sier vi at virkningsgraden er 40 %.

Når vi kjøper ei varmepumpe, er det mer interessant å vurdere det som kalles varmefaktor eller COP (coefficient of performance). For å ta hensyn til at varmefaktoren varierer gjennom året, brukes gjerne årsvarmefaktor eller SCOP (seasonal coefficient of performance). Årsvarmefaktoren gir et riktigere bilde av effektiviteten til varmepumpa på årsbasis.

La oss se på et eksempel. I ei varmepumpe tilføres det elektrisk energi tilsvarende 1 kW. Varmepumpa leverer 4 kW til innsiden av huset:

Varmefaktor (COP)=Effekt til inneluftaEffekt tilført fra strømnettet=41=4

Denne varmepumpa har en varmefaktor på 4.

Læringsressurser

Varmepumper – overføring av varme