Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Varmepumper – overføring av varmeChevronRight
 5. Sammenhengen mellom varme, temperatur og trykkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Simulering

Sammenhengen mellom varme, temperatur og trykk

Bruk simuleringa til å undersøke sammenhenger mellom varme, trykk og temperatur.

Aggregattilstander

Gå til “Tilstander”

Prøv ut de ulike innstillingene i denne simuleringa, og forsøk å svare på spørsmålene.

 1. Beskriv hva som skjer med partiklene når du tilfører varme til beholderen.
 2. Hva skjer med temperaturen når du tilfører varme til beholderen?
 3. Ut i fra det du har observert, hva er sammenhengen mellom varme, temperatur og bevegelse hos partiklene?
 4. Beskriv hvordan atomer og molekyler beveger seg i de ulike fasene (aggregattilstandene). Forklar.

Gå til “Faseendringer”

Prøv ut de ulike innstillingene i denne simuleringa, og forsøk å svare på spørsmålene.

 1. Hva skjer med trykket i beholderen når du presser ned lokket med fingeren? Hvordan påvirker dette temperaturen i beholderen?
 2. Beskriv bevegelsen til atomene/molekylene i beholderen.
 3. Hvordan kan man øke temperaturen i en beholder, uten å tilføre varme?
 4. Forsøk å senke trykket i beholderen, uten å bevege fingeren eller bruke sykkelpumpa. Hva gjør du?

Læringsressurser

Varmepumper – overføring av varme