Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Hydrogen – energi for framtida?ChevronRight
 5. Hydrogen – lett og energirikChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hydrogen – lett og energirik

Hydrogengass er den letteste av gassene, og frigir mye energi når den forbrennes.

På grunn av den lave egenvekten egnet hydrogen seg i luftskip. Luftskip med store volum fikk en oppdrift som gjorde at de kunne holde seg svevende. Tidlig på 1900-tallet ble brukt i flere luftskip som ble satt i regelmessige ruteflygninger, også over Atlanterhavet mellom Europa og USA.

Sammen med luft eller oksygen er hydrogenet svært eksplosjonsfarlig. Selv når vi tenner på en blanding av hydrogen og luft (med 20 % oksygen) i et lite reagensglass, hører vi skarpe "bjeff".

Men disse bjeffene er ingenting sammenlignet med knallgasseksplosjonen og flammene som oppsto i 1937 da luftskipet "Hindenburg" skulle fortøyes. Statisk elektrisitet i duken som omga luftskipet, førte til en gnist som antente hydrogengassen og resten av luftskipet. 36 personer omkom, hvorav én fra bakkemannskapet.

Challenger. Foto.

En annen gigantisk knallgasseksplosjon skjedde 28. januar 1986. Litt over ett minutt etter start eksploderte den ytre tanken på romfergen "Challenger", og alle de sju astronautene om bord mistet livet. Den ytre tanken inneholdt flytende oksygen og hydrogen for å drive romfergens hovedmotorer.

Historien har vist at når uhellet først er ute med store mengder hydrogengass, går det virkelig galt. Men dette er sjeldne enkelthendelser. Likevel viser de at vi skal ha respekt for de enorme mengdene med kjemisk energi som finnes i blandingen av hydrogen og oksygen. Til nå har denne energien stort sett blitt utnyttet til rakettdrift, men den er i dag i ferd med å erstatte forurensende energikilder som baserer seg på .

Eksplosjonsfaren avtar betydelig om vi har en blanding av hydrogen og luft sammenlignet med om vi har en blanding av hydrogen og rent oksygen. Forsøk viser at når vi blander med luft i stedet for rent oksygen, må vi opp i nærmere 10 prosent hydrogen før en gnist vil antenne gassblandingen. Bensin- eller dieseldamp i luft er vel så eksplosjonsfarlig – selv ved mindre konsentrasjoner.

Fordi hydrogen er så lett (har liten massetetthet), vil selv store utslipp fortynnes til ufarlige konsentrasjoner i løpet av noen få minutter. En hydrogenbrann i en bil er derfor over i løpet av adskillig kortere tid enn tilfellet er med en bensinbrann. Det er derfor grunn til å tro at hydrogen som drivstoff til biler eller til hydrogendrevne energiverk skal kunne håndteres like sikkert som de andre drivstoffene vi bruker.

Læringsressurser

Hydrogen – energi for framtida?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hydrogen som energibærer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Hydrogen som energibærer – Energikjede

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff