Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Hydrogen – energi for framtida?ChevronRight
 5. Lagring og bruk av hydrogenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lagring og bruk av hydrogen

Siden hydrogen har så liten massetetthet, skal det lite til før volumet av gassen blir upraktisk stort. Det er flere måter å lagre hydrogen på.

Røde gassholdere står på rekke. Foto.

Gassen må pakkes til et mindre volum

Utfordringen med som ligger i å pakke gassen sammen til et adskillig mindre volum, slik at den kan få plass i en vanlig bil. Det blir i dag gjort på tre måter:

 • Hydrogen pakkes sammen (komprimeres) til høyt trykk og lagres i en trykktank.
 • Hydrogen kjøles ned til det blir flytende og lagres flytende i en godt isolert tank.
 • Hydrogen lagres som fast form i metallhydrider, i porøst stoff eller på overflaten av ulike stoffer.

Hvordan vi pakker sammen og lagrer hydrogen, er avhengig av om lageret skal stå som en fast installasjon på bakken, eller om hydrogenet skal være i en bil eller buss. Som fast lagerplass på bakken er det ikke noe i veien for å bruke store og tunge trykktanker. Men hvis hydrogenlageret skal monteres i bil, er størrelsen på lageret viktig. Der er det ikke plass til stort større hydrogenlager enn det en vanlig bensintank rommer.

Skal hydrogenbilen konkurrere med en bensinbil, bør hydrogentanken inneholde hydrogen nok til en kjørelengde på rundt 500 km. Dessuten må det finnes hydrogenstasjoner langs veinettet, der bilistene på en trygg måte kan få fylt opp nytt hydrogen. Hydrogen kan bringes til bensinstasjonene med spesialbyggede tankbiler. Men for å slippe å transportere hydrogenet over lange avstander fra hovedproduksjonsstedene kan hydrogen framstilles i mindre målestokk i tilknytning til bensinstasjonene.

På grunn av hydrogengassmolekylets størrelse er det umulig å lage en tett tank for oppbevaring av hydrogen. Molekylet er så lite at det trenger gjennom selv den tykkeste tankvegg, men lekkasjen er så tidkrevende at det har lite å si i praktisk sammenheng.

Hydrogen omdannes til nyttig arbeid

Når hydrogen som energibærer har kommet til veis ende, skal det ved hjelp av oksygen omdannes til nyttig arbeid. Det skjer i alle tilfeller ved frigjøring av kjemisk energi fra reaksjonen

2 H2 + O2 → 2 H2O

Reaksjonen kan foregå i

 • et apparat som brenner hydrogen til produksjon av varmeenergi i industrien
 • en hydrogendrevet forbrenningsmotor i et kjøretøy
 • et hydrogendrevet energiverk til produksjon av elektrisk strøm
 • en brenselcelle til produksjon av elektrisk strøm i et romfartøy eller til en elektromotor i et kjøretøy

Læringsressurser

Hydrogen – energi for framtida?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hydrogen som energibærer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Hydrogen som energibærer – Energikjede

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff