Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Hydrogen – energi for framtida?ChevronRight
 5. Hydrogen som energibærerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hydrogen som energibærer

Energibærere er energiressurser som kan fraktes fra et sted til et annet. Hydrogen og strøm er energibærere som må framstilles. Olje og gass finnes som energikilder og kan brukes direkte.

Semi-trailer med blått førerhus i bygate. Foto.

Hva betyr det at hydrogen er en energibærer?

Hydrogengass finnes ikke naturlig i store mengder på jorda. Gassen må framstilles før vi kan bruke den. Derfor kaller vi ikke hydrogen en , men en . Det er håp om at hydrogen vil spille en viktig rolle i bærekraftige energisystemer i framtida.

kan framstilles på flere måter. Rennende vann, solceller, fossilt brensel eller biomasse er energikilder som kan brukes til å framstille hydrogen. Hydrogen er energibæreren som flytter energien fra disse kildene til et hydrogendrevet energiverk, en hydrogendrevet motor eller en brenselcelle. Vi har en energioverføring når energi flyttes fra et sted til et annet.

Vi har flere energibærere – hydrogen er en av dem

I dagens energisamfunn har hydrogen ingen plass som en kommersiell . De fossile energikildene/energibærerne og elektrisitet står for det meste av energitransporten.

Læringsressurser

Hydrogen – energi for framtida?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hydrogen som energibærer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Hydrogen som energibærer – Energikjede

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff